За нас

История

Актуал ООД започва дейност през далечната 1992 година като семеен бизнес на две фамилии с цел да предложат едно по-добро качество и алтернатива за трапезата на нашите семейства и приятели. Днес след толкова годините вече второ поколение работи със същата мисия, спазвайки доказалите се във времето традиции.През годините фирмата се ориентира добре в пазарните условия на Република България, като доказателство за това е неколкократният ръст в производствените й обеми и получаване на лиценз за износ в Европейската общност и други страни.

Сега произвеждаме над 100 вида месни продукти следейки за тяхното високо качество и спазвайки утвърдените традиции.

Зад тайната на нашето дълголетие стоят няколко основни принципа:

  • Гарантиран произход и високо качество на суровините
  • Висококвалифицирани специалисти
  • Строг вътрешен контрол
  • Висока хигиена на производство
  • Традиционни български рецепти
  • Съвременни технологии
  • Продукти ориентирани към потребителя

Оборудване

След мащабни инвестиции в настоящия момент месопреработвателната фабрика разполага с модерно оборудване отговарящо на всички европейски норми за производство на висококачествени продукти.

За гарантиране на качеството и сигурността на нашите продукти са внедрени както ЕРП софтуерна система така и система HACCP и ISO 9001:2015 осигуряваща пълна проследяемост на суровините използвани в производството.

През 2020 година фирма „Актуал“ ООД, гр. Силистра, завърши проект по реда на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. на Република България. Субсидията по проекта е в размер на 681 285.90 лева. Инвестицията е насочена в закупуване на висок клас специализирано оборудване, изграждане на съоръжения повишаващи производствения капацитет и ефективността на предприятието и гарантиращи най-висок стандарт на качество и безопасност на продуктите. Основната цел на фирма „Актуал“ ООД е да продължи дългогодишната си традиция в производството на висококачествените сурово-сушени деликатеси и колбаси, като чрез новата инвестиция, ще увеличи възможността нейните продукти да стигнат до трапезата на все повече семейства в България и чужбина.

В продължение на 27 години ние създаваме и утвърждаваме нашите традиции в производството на висококачествени месни продукти, благодарение на дългогодишния си опит, стриктно спазване на нашите принципи и много старание.

„АКТУАЛ“ ООД подаде заявление за подпомагане за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ № 19/21/3/32760 от 26.10.2020г. по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“.

Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал, еднократно платим на база средносписъчния брой на персонала за периода май-юни 2020г., за справяне с последиците от пандемията от COVID – 19. за микро, малки и средни предприятия съгласно ЗМСП, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и признати групи и организации на производители.

Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност на проекта: 14 882,40 лв., финансирани от ЕФРР.

Начало: 26.10.2020 г.
Край: 31.12.2021 г.

Доставки

Доставки в страната на едро извършваме с наш транспорт. Доставки на дребно доставяме чрез куриерска компания Спиди АД. За доставки в чужбина можем да предложим различни решения според страната получател.

Сертификати